Меню
Вашата карта

Правила на сайта

Този документ урежда условията и правилата за ползване на този сайт и договора за покупко продажба, каквото в същността си представлява пазаруването тук.

Собственик на сайта

Cобственик и администратор на сайта www.autotron.bg е "Ню карс ауто 08" ООД, наричано за краткост по долу autotron или аутотрон.

Данни на собственика на сайта

"Ню карс ауто 08" ООД е дружество със седалище и адрес на управление София, жк.Люлин, бл.609, вх.В, ап.67 и идентификационен номер по ЗДДС BG200114632

Адрес и телефон за кореспонденция

Адрес за кореспонденция е София, ул.Слатинска бл.44,  тел.0878587670 или 0878640727, където може да  отправите всяко ваше запитване и лично да се договорите  за условията на пазаруване.

Продавач

Продавач е АУТОТРОН.

Клиент

Клиент или потребител е всяко физическо или юридическо лице, което ползва този сайт по какъвто и да е начин,  разглежда, купува, поръчва и т.н.

Сайт

Сайт е домейна www.autotron.bg  и неговите подстраници.

Потребителски акаунт

Потребителският акаунт е визуално представени и  лично предоставени чрез менюто за регистрация от клиента данни (име и фамилия или име на търговска фирма, адрес (град, област), пощенски код, телефон, е-mail адрес, ЕИК номер, ИН по ЗДДС, МОЛ и др.), които се използват от AUTOTRON за по лесно пазаруване и доставка.

Поръчка

Поръчката е електронен формуляр, чрез който  купувачът заявява на продавача през сайта намерението си за закупуване на стоки от сайта.

Договор

Договор е сключеното от разстояние съглашение между клиент и продавач за покупко продажба на стоки от сайта. Неразделна част от договора са общите условия на този сайт.


Стоки

Стоки или продукти са всички артикули с наличност и цена предназначени за продажба в този сайт. Повечето артикули в сайта са придружени със снимки и информация за продукта. AUTOTRON не носи отговорност, в случай че посочената от производителя информация (снимки или характеристики) е неточна или невярна.

Производител

Под "Производител" се разбира всяко лице, което произвежда предлаганите през сайта стоки и с чието име, производствен или друг отличителен знак е обозначена стоката, нейната опаковка или търговската документация за стоката.

Общи условия

Използването на този сайт означава, че вие сте се запознали общите му условия  и се съгласявате да ги спазвате.

Достоверност на каталога

Въпреки дългогодишният опит на създателите на каталога в сайта, AUTOTRON не гарантира достоверността му, всички части и продукти следва да се проверяват от наш служител по номер на шаси на автомобила. AUTOTRON не носи отговорност за поръчки направени без сътрудничеството на наш служител. AUTOTRON не носи отговорност за каквито и да било преки,косвени или други щети и загуби причинени от използването на сайта или от невъзможността за ползването му, дори ако сайтът е бил предупреден за вероятност за такива вреди.

Лични данни

AUTOTRON има право да събира и съхранява доброволно получени от потребителите лични данни, които се съхраняват съгласно действащото законодателство. С приемането на настоящите Общи Условия, потребител, предоставил личните си данни на сайта, изрично се съгласява AUTOTRON да му изпраща рекламни съобщения, SMS-и и обаждания за промоции и отстъпки.

Доставка

Доставката на поръчаните продукти от сайта е за сметка на потребителя(получателя) и се определя само и единствено от използваната куриерска служба. Заявената стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 7 (седем) работни дни за продуктите в наличност и продуктите на склад. За продуктите със запитване и продуктите с доставка времето на самата доставка се уточнява допълнително по телефона или имейл. Стоката се доставя опакована според изискванията за запазване на целостта и.

Гаранция на продуктите

Всички продукти в сайта са без гаранция, с изключение на изрично упоменатите в характеристиките им.

Връщане на стока

Сайтът не гарантира наличността на поръчаните артикули. При изчерпана наличност или други причини за невъзможност за изпълнение на поръчката, AUTOTRON уведомява Клиента (със SMS съобщение, с обаждане по телефона или чрез имейл посочени от Клиента при регистрацията) за изчерпването на стоката и/или предлага алтернативи на продукта. В случай, че Клиентът е платил и не желае алтернатива на поръчката си, заплатената сума за поръчаните продукти ще му бъде възстановена в рамките на 14 работни дни след получаване на обратна връзка от Клиента.

Покупко-продажба през сайта www.autotron.bg

Публикуването на основните характеристики на стоката и на продажната й цена в онлайн магазина по същество представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях.

Поръчка(заявка за покупка)

За да получи право да извършва валидни поръчки/заявки за закупуване на предлаганите през онлайн магазина стоки, Клиентът трябва да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) и да заяви съгласието си с настоящите ПРАВИЛА НА САЙТА, както следва:

Регистрационна информация

Клиентът предоставя на AUTOTRON следната информация: за физическите лица - име, фамилия, адрес, телефон, е-mail адрес; за юридически лица – търговска фирма, телефон, е-mail адрес, адрес, Идентификационен номер/ЕИК, Ин по ЗДДС, МОЛ. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационния формуляр са истински и при промяна на последните ще уведоми сайта за да бъдат актуализирани. В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, онлайн магазинът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Съгласие с ПРАВИЛАТА НА САЙТА

Чрез натискане на виртуалния бутон "Съгласен съм с правилата този сайт", Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите ПРАВИЛА НА САЙТА, приема ги и се задължава да ги спазва.

AUTOTRON потвърждава получаването на изявлението за съгласие с настоящите ПРАВИЛА НА САЙТА, като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента, което съдържа данни на онлайн магазина и текста (електронна препратка към текста) на настоящите ПРАВИЛА НА САЙТА.

Всяка заявка за покупка от Клиента през онлайн магазина, въз основа на тези ПРАВИЛА НА САЙТА, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите ПРАВИЛА НА САЙТА, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Поръчка

Поръчка се изпълнява ако Клиента извърши последователно следните действия: регистрация  като Клиентът, попълва лични данни за поръчката - име, фамилия, е-mail, град, адрес, телефон. Ако желае фактура, попълва търговска фирма, ЕИК, ИН по ЗДДС, МОЛ, адрес за фактура, избиране на продукт от магазина, подробно разглеждане на продукта чрез бутон "поръчай", добавяне във виртуалната "Кошница" с натискането на бутон "Добави в кошницата". При натискане на бутон "Кошница"той може да регулира броя на готвените за поръчка артикули; 3. В "Кошницата" Клиентът определя количеството на стоките и продължава към попълване на личните данни за покупката чрез натискане на виртуален бутон "Плащане"; 4. Клиентът, попълва лични данни за поръчката - име, фамилия, е-mail, град, адрес, телефон, начин на плащане. Ако желае фактура, попълва търговска фирма, ЕИК, ИН по ЗДДС, МОЛ, адрес за фактура; 5. При натискане на бутон "Изпращане на поръчката", заявката за покупка на стока през сайта се счита за извършена.

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за онлайн магазина не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на поръчката/заявката

Заявката за покупка се приема от онлайн магазина чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: наименование, адрес на управление, е-mail адрес и данни за кореспонденция на АУТОТРОН,информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.

Цени и начини на плащане

Всички цени на стоки в онлайн магазина са в български левове, с включен ДДС. Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка.Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по банка, при доставката (наложен платеж) или при лично предаване в магазините на АУТОТРОН.

С избора на начин на плащане по-горе, Клиентът - потребител по Закона за защита на потребителите, изявява съгласие за извършване на авансово плащане на стоките по смисъла на чл. 53, ал.1 от закона.


Предаване на стоката

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, онлайн магазинът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Отказ от поръчани продукти

Клиентът има право да се откаже от поръчаните продукти в срок от 7 работни дни от получаването им в случай, че те не са използвани, не са разпечатани и не е нарушавана цялостта на опаковката им и във вида, в който са получени и условията по чл.55 (ал.1) от ЗЗП. Това може да се извърши на зададените за контакт в онлайн магазина начини. Транспортните разходи при този случай са за сметка на Клиента и се заплащат на куриера при вземането им за транспортиране обратно на онлайн магазина. Платената сума се възстановява на Клиентът според начина на плащане с изключение на транспортните разходи.

При констатация на продукт с дефект, свързан с употребата му по същество, и при ненарушен търговски вид на продукта и неговата опаковка, АУТОТРОН се ангажира той да бъде подменен с нов. При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.

При несъответствие на получените продукти с поръчаните, АУТОТРОН заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Клиента.

При липса на поръчани продукти от Клиента, онлайн магазинът може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Клиентът откаже да замени продуктите, онлайн магазинът възстановява заплатената сума.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

"Ню карс ауто 08 ООД" се старае да поддържа винаги информацията в сайта вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.


"Ню карс ауто 08 ООД" не гарантира, че достъпът до сайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на "Ню карс ауто 08" ООД. "Ню карс ауто 08" ООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до онлайн магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на "Ню карс ауто 08" ООД.

"Ню карс ауто 08 ООД"не отговаря за съответствието на предлаганите за продажба стоки с приложимите нормативни изисквания и за техните качества.

Клиентът е длъжен да обезщети "Ню карс ауто 08" ООД за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите правила на сайта. Клиентът е длъжен да обезщети "Ню карс ауто 08" ООД и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

"Ню карс ауто 08" ООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите ПРАВИЛА НА САЙТА, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение на посочените по-горе адреси за контакти.

Настоящите ПРАВИЛА НА САЙТА са в сила от 01.12.2015 г. "Ню карс ауто 08" ООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите правила на сайта като своевременно публикува тези промени в сайта на адреси www.autokivi.bg. При промени в настоящите правила на сайта Клиентът може да заяви, че отхвърля промените като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на адрес: гр. София, ул. Слатинска бл.44, на вниманието на "Ню карс ауто 08" ООД. С  получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в ПРАВИЛАТА НА САЙТА не засягат отношенията между Клиента и "Ню карс ауто 08 ООД", възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.

За неуредените от настоящите ПРАВИЛА НА САЙТА въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Ние използваме бисквитки.
Прочетете внимателно политиката за поверителност на сайта.